Grand Royal Tour | Несебр

Поиск отели

Отели Экскурсии

Курорт / Город

Категория

Питание

Имя отеля / текст

Поиск экскурсии

Отели Экскурсии

Где

Текстовой поиск
<h1>Несебр - отели</h1>
Несебр
с Гранд Роял Тур
Лучшие отели Болгарии

Несебр - отели

Несебр - отели
Почивка в Несебр

Несебр

 НЕСЕБР – один из древнейших городов Европы, расположен в 25 км севернее г. Бургас и всего в 1 км от “Солнечного берега”. Несебр разделен на две части: Старый город и современная часть, где расположены: гостиницы, рестораны, бары, дискотеки, пляж. Этот сказочно красивый городок был основан фракийцами в конце II века до н.э.и в 72 году до н.э. был завоеван римлянами. Поселок, называвшийся тогда Месембрия, быстро превратился в важный торговый пункт и в 680 г. он был возведен до ранга епископского города. 

 

Дестинации Резервирайте онлайн
EU
ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0664-C0001 "Повишаване на икономическата активност чрез стартиране на туристическа агенция "Гранд Роял Тур"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
EU
Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект BG051PO001-1.2.03-03-0664. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Гранд Роял Тур и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз Агенцията по заетостта или Министерство на труда и социалната политика.
© 2013 Grand Royal Tour, Web design by Informano


 
Visa
MasterCard